TESLA RÖVID TÁVÚ BÉRLÉSI FELTÉTELEK

Gépkocsit vezethet, vagy bérelhet akinek

 • a neve szerepel a Bérleti szerződésen,
 • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
 • minimum 23 éves betöltött életkor
 • több mint három éves érvényes jogosítványa van,
 • van érvényes személyi igazolványa vagy útlevele,
 • van érvényes bankkártyája, vagy rendelkezik az EV LEASE Flottakezelő Kft. által megszabott készpénzes letéttel.

A Bérleti szerződés aláírásával bérlő felhatalmazza az EV LEASE Flottakezelő Kft.-t a Bérleti szerződéshez szükséges személyes adatok feldolgozására és ezen személyes adatok szükséges időtartamig történő tárolására. Amennyiben jelen Bérleti feltételek bérlőre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, úgy azon rendelkezés alkalmazandó a gépjármű használójára is.

Fizetési feltételek / letét (kaució):

A letéthez érvényes bankkártya vagy hitelkártya szükséges. A várható bérleti díj a bérlet kezdetekor fizetendő, de lehetőség van hitelkártyás fizetésre is. Minden bérlet esetén letét fizetendő, amely 400.000 Ft.

A letét elsősorban dombornyomott bankkártyával fizetendő. (A letét fizetése nem jelent pénzmozgást a bankszámlán.) összeg között – kategóriától függően bármely Visa vagy MasterCard kártyán kerül zárolásra. A kaució zárolásához nem feltétlen szükséges hitelkártya, használható nem dombornyomott debit (betéti) vagy elektron kártya is! Egyedi elbírálás esetén készpénzes letétet is elfogadunk, előzetes egyeztetés alapján.

Bérlet időtartama, bérleti díj:

A minimális bérleti időtartam 3 óra, amely a gépjármű átvételének a gépkocsi egyedi bérleti szerződésében feltüntetett időpontjában kezdődik. Bérbeadó plusz 3 óra felszámítására jogosult, amennyiben bérlő a bérlet kezdő időpontjához (óra,perc) képest a gépjárművet 20 perccel később szolgáltatja vissza. Ha bérlő a gépjárművet továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 1 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Ettől való eltérés kizárólag különleges vagy előre egyeztetett bérleti periódus esetén lehetséges.

Autókölcsönzési díjaink bruttó, hatályos 27%-os ÁFÁ-s összegek, tartalmazzák:

 • Ingyenes Tesla SuperCharger használatot Magyarországon
 • Kötelező- és CASCO biztosítás
 • 300 km használat
 • Autópálya díjak
 • Téligumik, téli felkészítés
 • Kötelező szervizek
 • Nonstop Europe Assistance
 • Nincsenek rejtett bérleti költségek
 • Nincs előfoglalási ill. lemondási díj
 • Ingyenes, őrzött autó parkolás a 1135 Bp, Fáy utca 90-ben.

Fizetős szolgáltatások:

 • Fizetős AC/DC töltő használat díja
 • 90 Ft / km felár a kilométer limitet meghaladó túlfutás esetén
 • Autó házhoz szállítás, címre szállítás
 • Expressz autó kiszállítás, visszavétel
 • Munkaidőn kívüli kiszállítás: 5000 Ft /óra
 • Parkolási díjak
 • Komp díjak

Biztosítások:

A biztosítás nem érvényes, felni és gumi sérülés, valamint az utastérben keletkező károk esetén, a bérlő az okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Lopáskár esetén a bérlőnek haladéktalanul értesíteni kell közvetlenül a bérbeadót, és a bérbeadóval történt egyeztetés alapján megtenni a feljelentést a rendőrségen. Továbbá a rendőrségi jegyzőkönyvet a bérautó eredeti kulcsát vagy indítókártyáját, valamint forgalmi engedélyét a bérlőnek át kell adni a bérbeadónak, ilyen esetben a bérlő köteles a bérautó biztosítási értékének 15%-át megtéríteni. Amennyiben a bérlő nem tudja bemutatni a bérautó forgalmiját, annak kulcsát vagy indítókártyáját a bérlő köteles a gépjármű teljes vételárát megfizetni.

Bérautó át- és visszaadása

A választott bérautó minimum 80%-ra feltöltve, tiszta, hibátlan műszaki állapotban kerül átadásra egy átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével a bérlő részére.
A Bérleti szerződésben szereplő bérleti idő lejártakor bérautót, felszereléseit, tartozékait és okmányait Bérbeadó telephelyén, vagy a Bérleti szerződésben rögzített helyen, az ott megjelölt időpontban, tisztán, feltöltött állapotban kell átadni. Bérlő a bérautót legalább 15%-os töltöttségi szinttel köteles visszaadni. Ellenkező esetben külön díj kerül felszámításra. Visszaadásakor bérbeadó ellenőrzi a bérautót és tartozékait, majd rögzíti az esetleg keletkezett új sérüléseket, károkat, hiányosságokat és a bérautóhoz tartozó okmányok meglétét vagy hiányát. Bérlő a bérautón keletkezett új sérülésekért, rongálódásért és hiányosságokért (pl. dokumentumok, rendszámtábla, indítókártya, stb.), teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Gépjármű használat, harmadik fél követelései

A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérautót tilos használni az alábbi módokon, illetve alábbi tevékenységekre:

 • Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie, illetve tilos ilyen befolyásoltság hatása alatt álló más személy részére a vezetését átengednie.
 • Tilos bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése, különösen vámszabályokkal ellentétes áru vagy illegális személy szállítására használni.
 • Bérautóban dohányozni tilos, ennek megsértése (dohányfüst szaga érezhető, dohányhamu maradványok az utastérben) esetében bérlő köteles bérbeadónak 100.000 forint összeget átalány kártérítés jogcímén bérautó visszaszolgáltatásakor megfizetni. A Bérlő a dohányzással okozott összes kárt (belső kárpitozás sérülése, szagtalanítás, takarítás) köteles megtéríteni.
 • Bérlőnek tilos bérautóval versenyeznie, és/vagy teszt célokra vagy ezzel kapcsolatos edzésekre használnia, valamint másik járművet vontatnia
 • Tilos másnak a bérautót bérbe adni.
 • Tilos továbbá Bérautót üzletszerű személyszállításra, vagy teherszállításra (fuvarozás) használni.
 • Tilos a bérautót gépi mosóban mosni, kizárólag kézi autómosás engedélyezett.
 • Határátlépés bérautóval csak bérbeadó írásos engedélyével és külön díj megfizetése mellett lehetséges. Engedély nélküli határátlépés esetén bérlő 50.000 forint pótdíj megfizetésére köteles.
Valamennyi autónk rendelkezik nyomkövető és távfelügyeleti rendszerrel, ezért minden a Bérleti szerződés gépjármű használatot szabályozó előírásaival ellentétes magatartás a Bérbeadó által utólag is ellenőrizhető és szankcionálható.
A bérlő köteles:
 • a vonatkozó hazai és külföldi jogszabályok, különös tekintettel, de nem kizárólag a közlekedési szabályok (KRESZ) előírásait betartani.
 • bérlő a bérlés folyamán köteles az általánosan elvárható gondossággal eljárni, bérautót jó gazda módjára üzemeltetni, használni.
 • Szerződésben megnevezett tételek kivételével bérlő viseli Szerződés időtartama alatt bérautó használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: parkolási díj, úthasználati díj, garázs díj, bírságok, stb.) és viseli a bérautó birtoklásával kapcsolatos, kárfelelősséget (pl. bérautó megrongálása, harmadik fél károkozása bérautóban, stb.).
 • bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy bérbeadó jogosult bérlőt terhelő ezen bírságokat, pótdíjak, stb. a bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
 • bérlő tudomásul veszi, hogy adatait bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

Műszaki meghibásodás esetén:

A bérbeadó magára vállalja minden a rendeltetésszerű használat során szükségessé vált javítási költségeket. A bérlő köteles a bérbeadót értesíteni minden műszaki meghibásodás esetén.

A bérlő kötelezettségei baleset vagy sérülés esetén:

A bérlő köteles a bérbeadót mindennemű baleset vagy káresemény esetén azonnal és közvetlenül értesíteni. Baleset esetén kötelező a baleseti kárbejelentő lap kitöltése és rendőrségi jegyzőkönyv felvétele.

Kelt: 2021.01.01.